Forbyggelse som ideologi

For første gang i mange år skal trofaste læsere af denne klumme undvære Tina Webers indsigt og meninger om mangt og meget. Undertegnede har fået æren af at fylde nyt blæk på Den Fri Pen for sæsonen 2023. En opgave Tina varetog gennem mange år, da hun altid havde noget på hjerte. Hendes indsigt i socialpolitik og øvrige kommunale forhold vil blive savnet.
Nytår er som oftest tiden for store løfter, som man alligevel ikke kan holde.
Desværre er statsministerens løfte om at afskaffe Store bededag nok noget hun kommer til at holde, hvis ikke der sker mirakler. Alle de der ustandseligt råber op om løftebrud har fået noget at tænke over.
Her på hjemmefronten har det allerede medført trusler om vælgerflugt.
Vi lever i de store forandringers tid, og det der skal drive forandringerne, er forebyggelse.
Tårnby kommune har omsider fået sendt brevet om udsigterne til fjernvarme. Og de er lange. Hvis det kun var vores lille grundejerforening – Tårnby Villaby – der skulle have lagt rør ind, var jeg mere optimistisk. Nu er det i hele regionen, der skal skaffes materialer og projektfolk.
Investeringen skal forebygge energimangel og pres fra autoritære regimer.
Dette leder tankerne hen på en anden øvelse om forebyggelse, nemlig oprustningen eller i det mindste bare genoprettelsen af Danmarks evne til at forsvare sig selv. Bare der ikke foretages hovedløse indkøb af krigsmateriel rettet mod et fremtidigt fantom. Kig bare på Kastrup – og Dragør Fort.  Hvad nyttede det?

Jeg vil gøre opmærksom på installationskunstværket:  Systemet Vasker Magtpartierne – SVM- og håbe, at de læser op på historien om Vestvolden, og hvad det medførte.

Mit nytårsforsæt gælder motion og kost.

Min far lider af dårlige knæ og gigt. Det er vist arveligt, så det gælder om at styrke musklerne og spise sundt. Her gælder det også forebyggelse.

Der kunne spares mange midler til sundhedsvæsenet, hvis vi tænkte os om.

Og bevare Store bededag. Omdøb den til Bæredygtighedsdagen. Men politik er som bekendt det muliges kunst.