A world destroyed….

Henry Kissinger skrev sin berømte doktorafhandling “A World  Restored..”, om den europæiske politiske orden efter Napoleons fald.
Det handlede om Wiener kongressen i 1815. Et system at stater opstod.
Magtforholdene blev ordnet og  freden sænkede sig indtil 1914, hvor der igen blev uro fordi den herskende magtdeling blev udfordret.
Denne uro holdt faktisk frem til 1989. Andre vil sige til 1945.
I midlertid er der en ny (U)orden – en ret truende uorden – at skimte i horisonten.
Som jeg tidligere har skrevet, er dette IKKE at foretrække.
Det er alvorens time nu.. LÆS DENNE ARTIKEL FRA BERLINSKE  B.DK.

Read more