Ikke en hellig bog

Jeg tror der er åbnet for en fortolkning.

Hvad har man i tankerne? Man binder os stadigvæk på mund og hånd.
Hensyn til fremmede magter og danmarks anseelse i udlandet, tvinger regeringen til underkastelse.
Der er ikke så meget at sige

Lovtekst som udkast:

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022, som
ændret ved § 2 i lov nr. 409 af 25. april 2023, § 3 i lov nr. 486 af 13. maj
2023, § 1 i lov nr. 741 af 13. juni 2023 og § 32 i lov nr. 753 af 13. juni 2023,
foretages følgende ændring:

  1. I § 110 e indsættes som stk. 2:
    »Stk. 2. På samme måde straffes den, der offentligt eller med forsæt til
    udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling af en
    genstand med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund eller en genstand, der fremstår som en sådan.«