Fra Zone 4

Der er jernbanedrift, busdrift og kønsdrift. Sidstnævnte er nok kommet for at blive i følge Groucho Marx , mens jernbanedriften er genoptaget på Amager og busdriften reguleres hele tiden.
Som tilflytter til Amager for 14 år siden fik jeg et chok. Et zonechok.
Jeg skulle tage hedengangne bus 9 fra Saltværksvej til Frankrigsgade ad Kastrupvej. Der er 8 stop.
Jeg købte frejdigt en billet gældende til 2 zoner, da jeg normalt kunne køre helt fra Husum torv til Amager på een billet.
Da vi passerede Øresundsvej kom chaufføren, der må have ventet på dette skønne øjeblik, ned til mig med en hoverende attitude: ” Enten køber du en tillægsbillet eller står af ”. Jeg skulle alligevel af næste gang, da jeg dengang boede i Lyongade, så jeg hoppede af.
Jeg slog efterfølgende op på et zonekort og kunne se at den var god nok. 3 zoner og så sådan en latterligt kort vej.
Kigger man på zonekortet for København er der tegnet – måske med centrum i Rådhuspladsen – fine cirkler, der, elegant og til enhver geometrilærers fryd arbejder sig nordpå mod Hillerød og vestpå til Roskilde.
På Amager er det ikke sådan. Her må passeren være knækket eller bøjet, for i stedet for at bue nedefter og arbejde sig sydover mod Dragør, buer Zone 4 op. Grænsen mellem zone 1 og 3 buer lidt op. Måske har man skullet følge de gamle amtsgrænser, men nu er amterne nedlagt. Måske er det kommunerne. Måske er det bare cirklens kvadratur.
I hvert fald er det urimeligt at zone 3 ikke går til lufthavnen, og følger en linie over mod Løjtegårdsvej og videre mod Vestamager.
Står man på metrostationen ved Vestamager er der 6 stationer til Christianshavn. Og 2 Zoner. Fra den nye Kastrup station også 6 stationer, men her er det 3 zoner.
Det er da logik, ikke?
Som der står på det nye trafikselskab Movias hjemmeside:
”Det bliver kort sagt så enkelt og ligetil at benytte bus, tog eller Metro, at alle kan være med. Det betyder, at der ikke mere er grund til at fravælge den kollektive trafik til fordel for eksempelvis bil og cykel.”
Zonerne på Amager bør revideres. Indtil da cykler jeg fra Kastrup til f.eks. Amagercentret. En tur med det kollektive udløser bare zonekuller.